tact-01

เลนส์โปรเกรสซีฟ ที่ออกแบบเฉพาะผู้ที่ทำงานออฟฟิศ หรือ ผู้ที่เน้นการทำงานระยะใกล้ และ ระยะกลางเป็นหลัก โซนมองไกลสามารถเลือกใช้งานได้ตามระยะที่ต้องการ

  • โครงสร้างเลนส์จะมีระยะกลาง และ ระยะใกล้ มากกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ใช้งานในระยะเฉพาะมากยิ่งขึ้นเลนส์ออกแบบ
  • ให้สามารถคำนวณระยะการเปลี่ยนค่าสายตาได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกระยะมองไกลได้ตั้งแต่ 2-4 เมตร
01TACT 200 tact+clairc 400-01