“แว่น Charmant มีให้เลือกเยอะมากครับ”

 “ยังมีต่อครับ”

 “ชุดสุดท้ายครับ”