เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการเลนส์ที่มีความนุ่มนวล, ความสบายตาPersonalized Visual Performance
การจัดระเบียบพื้นที่ใช้งานแต่ละโซนของเลนส์ ให้มีความถูกต้องตามค่าสายตาของแต่ละบุคคล

 • Freeform Double Surface
  การขัดโครงสร้างเลนส์ด้วยเครื่องฟรีฟอร์มทั้ง 2 ด้าน ตามค่าสายตาของแต่ละบุคคล
 • Individual Smart Inset
  การปรับตำแหน่งอ่านหนังสือไปตามความสามารถจริงของการเหลือบตาเข้าหากันของดวงตา
 • Integrated Double Surface Progressive
  การผสมผสานการขัดโครงสร้างแนวตั้งที่ผิวหน้าและโครงสร้างแนวนอนที่ผิวหลังของเลนส์อย่างลงตัว
 • Listing’s Law In Lens Process
  การคำนวนค่าสายตาและลานสายตาให้ตรงกับทิศทางการเคลื่อนไหวของดวงตา