“ภาพลักษณ์ที่คุ้นเคย และภาพลักษณ์ของลูกศร หรือ แบรนด์ Arrow ที่ผลิตเครื่องผ้า เครื่องแต่งกาย และแว่นตา ที่สามารถใช้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งถือกำเนิดในประเทศอเมริกาในปี ค.ศ. 1851 ยาวนานกว่า 160 ปี ด้วยภาพลักษณ์ของลูกศรนี้ เป็นที่ยอมรับเป็นแบรนด์พิเศษของกลุ่มคนเมือง และเป็นที่ยอมรับติดอันดับ 1 ใน 50 สำหรับผู้บริโภคแบรนด์ Arrow ทั้งต่างประเทศและคนไทย ทำให้มีความเชื่อถือในเครือข่ายแบรนด์ Arrow มากกว่า 62 ประเทศทั่วโลก แว่นตาของแบรนด์ Arrow ได้รังสรรค์ออกแบบหลากหลาย คอลเลกชั่น (collection) รุ่นโลหะหรืออะซิเตท (acetate) หรือจะเป็นรุ่นไทเทเนียมทีตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค การออกของแบรนด์ Arrow มีความหลากหลาย ทันสมัย สะดวกสบาย และมีความสง่างามในตัว เพื่อสอดคล้องกับเสื้อที่สวมใส่ ของหนุ่มสาวในวัยทำงานอย่างแท้จริง”

แสดง 1 รายการ