พระอิทธิเดช มีสายตาสั้นและเอียงเวลามองไกลจะมองเห็นไม่ชัดจึงจำเป็นต้องใส่แว่นติดตาตลอดทั้งวัน

R -3.25 -0.25 x 179
L -3.00 -0.25 x 180