คุณ จารุวรรณ เดิมเป็นคนสายตาสั้น เวลามองไกลต้องใส่แว่นอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันเริ่มมีค่าสายตายาว จึงทำให้เวลามองใกล้ไม่สามารถใส่แว่นดูได้เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป ต้องคอยถอดแว่นดูมือถือหรืออ่านหนังสือตลอดเวลา (เนื่องจากการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อตาเลยทำให้เพ่งมองในระยะใกล้ไม่เห็น) คุณ จารุวรรณ เลยเลือกใส่เลนส์โปรเกรสซีฟที่สามารถมองได้ทุกระยะในแว่นอันเดียวแทน

lindberg now 6506
lindberg now 6506
lindberg now 6506
lindberg now 6506