คุณ จินตนา ต้องการแว่นไว้ใส่เฉพาะเจาะจงคือ ดูคอมพิวเตอร์และอ่านหนังสือดูมือถือ (มองไกลจะไม่ใส่แว่น) เลนส์กึ่งโปรเกรสซีฟ Multigressiv Ergo จึงเหมาะที่สุดเพราะมีคุมมองที่กว้างใส่สบายตา เหมาะสมกับค่าสายตาของคุณจินตนา